TENNIS KIDS TIP 3/4 - T20/21 (RESERVA PLAÇA SOCIS/ES)

50,00€49,00€Iva Inclòs

Escull:DiesAccepto els termes i condicionsInformació de l'escola de tennis del CTT per la temporada 20/21

Del 14 de setembre al 26 de juny!

Cal fer la teva reserva de plaça per la pròxima temporada i abonar la quantitat de 50€

Inscripcions: A la web del Club www.tennistarragona.com

PLACES LIMITADES

Informació: A la web del Club o al telèfon 977 208 015

Reunió informativa:  9 de setembre a les 18’00h escola base i 18’30h escola competició

Responsable: Marc Mas Cot   /   tennis@tennistarragona.com

 

Forma de pagament:

Preinscripció 50€

Pagament: octubre / gener / abril

Kids i evotec amb descompte per a socis/es

E-comp i competició 9 pagaments mensuals

*Descompte del 5% per pagament al comptat

 

Observacions:

*Llicència federativa obligatòria a partir dels 8 anys als grups nextgent, e-comp i competició (no inclosa en la quota)

*Tots els alumnes de l’escola de competició i del curs d’adults han de ser socis/es del Club

*Tots els alumnes de l’escola que competeixin per equips han de vestir l’equipació oficial en venda a la botiga del Club

*Per donar-se de baixa o fer modificacions s’ha de notificar a secretaria@tennistarragona.com abans del 25 del mes en curs. No es retornarà l’import si no es amb un justificant mèdic. La baixa serà efectiva a partir del mes següent

*En cas de tancament de l’instal.lació per motius de seguretat i salut, la direcció del club aplicarà la política al respecte 

*Aquesta temporada utilitzarem una nova eina de treball i comunicació: I Tennis You App 

 

Normativa de l’escola de tennis:

S’informa que pel bon funcionament de l’escola els alumnes s’han d’acollir a la normativa de l’escola.

 

Información de la escuela de tenis del CTT para la temporada 20/21

Del 14 de septiembre al 26 de junio!

Hay que hacer la reserva de plaza para la próxima temporada y abonar la cantidad de 50 €

Inscripciones: En la web del Club www.tennistarragona.com

PLAZAS LIMITADAS

Información: En la web del Club o en el teléfono 977 208 015

Reunión informativa: 9 de septiembre a las 18'00h escuela base y 18'30h escuela competición

Responsable: Marc Mas Cot / tennis@tennistarragona.com

 

Forma de pago:

Preinscripción 50 €

Pago: Octubre / enero / abril

Kids y evotec con descuento para socios/as

E-comp y competición 9 pagos mensuales

* Descuento del 5% por pago al contado

 

Observaciones:

* Licencia federativa obligatoria a partir de los 8 años en los grupos de nextgen, e-comp y competición (no incluida en la cuota)

* Todos los alumnos de la escuela de competición y del curso de adultos deben ser socios/as del Club

* Todos los alumnos de la escuela que compitan por equipos deben vestir la equipación oficial en venta en la tienda del Club

* Para darse de baja o hacer modificaciones se notificará a secretaria@tennistarragona.com antes del 25 del mes en curso. No se devolverá el importe si no se con un justificante médico. La baja será efectiva a partir del mes siguiente

* En caso de cierre de la instalación por motivos de seguridad y salud, la dirección del club aplicará la política al respecto

* Esta temporada utilizaremos una nueva herramienta de trabajo y comunicación: I Tennis You App

 

Normativa de la escuela de tenis:

Se informa que para el buen funcionamiento de la escuela los alumnos deben acogerse a la normativa de la escuela.